วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

145.Common peroneal nerve compression in lithotomy position

หญิง 31 ปี หลังคลอดแล้วชาร่วมกับยกขาขวาไม่ขึ้น [คลอดยากพอสมควร] วันนี้ชาลดลงยกขาขึ้นได้แต่ยังกระดกนิ้วเท้าและข้อเท้าไม่ได้ ชาด้านข้างขารวมไปถึงเท้า ใครจะช่วย localizing lesion + ให้การดูแการอยู่ในท่า Lithotomy นาน ๆ จะเกิด direct compression ต่อ common peroneal nerve ได้
โดยอาจจะมีอาการได้แก่
-Decreased sensation, numbness or tingling at the top of the foot
-Weakness of the ankles or feet
-Walking abnormalities
-"Slapping" gait (walking pattern)
-Foot drop (unable to hold foot horizontal)
-Toes drag while walking
อาการส่วนใหญ่มักหายเองได้โดยสมบูรณ์ การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้หายเร็วขึ้น

1 ความคิดเห็น:

 1. Approach foot drop 7 location
  1. lumbar plexus L1-3 ...test Hip flex
  2. Sarcral plexus....leg abduc(หุบขา) + extension(กดขาลง)
  3. sciatica .... Knee flex
  4. Common peroneal...+ve 5+6
  5. Deep peroneal....Dorsiflex foot, Superficial...Evert foot
  6. NMJ
  7. Muscle
  sensory deep peroneal ชาเฉพาะง่ามเท้า อันแรก
  เดาว่าอาจจะ เป็น common peroneal nerve injury ขึ้นขาหยั่งนาน

  ตอบลบ