วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

179. Previous hyperthyroid with cardiomegaly with persistent atrial fibrillation

ชาย 61 ปี underlying Hyperthyroid, AF, Cardiomegaly เหนื่อย หอบมากขึ้น PE: Dyspnea and orthopnea, No edema, H: total irregular, ฟังไม่ได้ murmur, ผล CXR, EKG, 2D echo เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรครับ

โดยปกติ Hyperthyroidism induce cardiomyopathy มักเป็น reversible cause ถ้าให้การรักษาเหมาะสม แต่จาก clinical + CXR คงต้องคิดถึง heart failure จาก 2d echo พบว่า LVEF ไม่ต่ำ แต่ก็ยังไม่ค่อยเหมือน diastolic heart failure เพราะถึงแม้ LVEF จะมากกว่า 50% แต่ไม่มีลักษณะที่เป็น thickness wall หรือ concentric hypertrophy หรือ small chamber ที่จะทำให้ impair filling จากการ review ประวัติพบว่าผู้ป่วยเป็น hyperthyroid มานานหลายปี ผล TFT อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว และจากภาพจะพบมี pericardial effusion ใน 2d echo ด้วย นอกจากนี้ก็ยังพบมี Right pleural effusion with hepatic vein dilated ตอนทำ U/S ด้วย [ ไม่ได้แสดงไว้] หรืออาจจะเป็น atrial fibrillation related cardiomyopathy ดังความเห็นที่ส่งมา ดูแล้วค่อนข้างซับซ้อน คิดว่าคงจะ refer for investigation [ตอน admit พบมีปัสสาวะออกน้อย ไม่ถึง 100 ml/ 4 ชม. หลังได้ furosemide 20 mg. ปัสสาวะออกดี เหนื่อยลดลง]

1 ความคิดเห็น:

  1. โดยอาการคิดถึง CHF สาเหตุ Ddx 1. High output HF จาก Hyperthyroidism (คิดถึงน้อยในคนที่ รักษาแล้ว) 2. Cardiomyopathy จาก AF นานๆ ซึ่งคิดถึงมากกว่าในคนนี้

    ตอบลบ