วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1.490. Chronic kidney disease stage 5 and proteinuria

มีคำถามว่าเป็น CKD stage 5 แล้ว จะต้องรักษา proteinuria อีกหรือไม่? จึงขออนุญาตผู้ถามนำมาตอบใน post นะครับ

-อ่านในหลาย ๆ อ้างอิง มักไม่กล่าวเจาะลงไปว่า stage 5 ต้องรักษา proteinuria หรือไม่ แต่จะกล่าวไว้ตั้งแต่ใน stage แรกๆ
-แต่มีการศึกษาพบว่าการใช ้ยา ACEI ในผู้ป่วย ESRD ที่มีการทํา hemodialysis จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก cardiovascular disease ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วย ESRD
-ACEI and ARB นอกจากจะช่วยลด proteinuria แล้วยัง ช่วยลดความดันโลหิตและจะช่วยลดอัตราการเสื่อมถอยของไตโดยช่วยชลอการลดลงของ GFR ควรใช้แม้กระทั่งในผู้ป่วย advanced stages of chronic kidney disease (จาก NEJM) ส่วนในหนังสือ Harrison ไม่ได้กล่าวรายละเอียดเรื่องการรักษา proteinuria ใน stage 5 หรือที่เป็น ESRD แล้ว แต่บอกว่าใน stage 5 เป็น kidney replacement ส่วน stage 3 ยังพูดเรื่องการรักษาอยู่ และ stage 4 พูดเรื่องการเตรียมเพื่อทำ kidney replacement therapy
-นอกจากนั้นการจำกัดอาหารโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดการเกิด proteinuria และชลอการดำเนินโรคด้วย 
Ref:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp0906797?query=BUL
http://www.sk-hospital.com/~pharma/images/stories/IPD/cliniccase/cronic%20kidney%20disease%20with%20hypertension.pdf
Harrison's Principles of Internal Medicine 18 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น