วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,547. Anal pap smear

หลังจากที่ผู้หญิงได้ประโยชน์จากการตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear ปัจจุบันได้มีการตรวจ anal pap smear ในชายรักร่วมเพศ โดยการเก็บตัวอย่างมาจากบริเวณ anus และ rectum นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหา anal intraepithelial neoplasia (AIN) ซึ่งป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งทวารหนัก ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการเกิด cervical intraepithelial neoplasia (CIN) ซึ่งจะสัมพันธ์กับ human papillomavirus (HPV) ซึ่งแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการตรวจจะลดอัตราการเกิดมะเร็งปากทวารหนักมากน้อยเพียงใด แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า
น่าจะได้ประโยช์ในผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

Ref: http://aids.about.com/cs/conditions/a/analpaps.htm
Special report focus, medical focus ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 กย. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น