วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,541. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554

โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย

-Neuroanatomy and Function of Intracranial and Extracranial vessels
-แนวทางการรักษา และการป้องกันกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
-การดูแลการใช้ยาโรคหลอดเลือดสมอง
-แนวทางการรักษาและการป้องกันกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมองแตก
-โภชนบำบัดกับโรคหลอดเลือดสมอง
-กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
-การดูแลกิจวัตรประจำวันและการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
-ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองและการป้องกันและรักษา
-การดูแลสุขภาพจิตกับโรคหลอดเลือดสมอง
-การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
-การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก และการดูแลภาวะแทรกซ้อน
-การให้คำปรึกษาโรคหลอดเลือดสมอง
-Preparing care giver and Family care of stroke



Link download http://203.155.220.171/phn/images/stories/File/km/stroke.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น