วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,508. ข้อควรทราบเกี่ยวกับ prokinetic drug

Prokinetic drug เป็นยาที่มีผลเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำใส้
กลไกการออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะการเพิ่ม lowere esophageal sphincter pressure การเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลด gastric emptying time และมีผลเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำใส้เล็กโดยกลไกของยาได้แก่ การทำให้มีการเพิ่ม acetylcholine หรือยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase การที่มี acetylcholineในระดับสูงทำให้เกิดผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หรือยาอาจจะมีลักษณะเป็น 5-HT4 (serotonin) receptor agonist ซึ่ง serotonin มีบทบาททางสรีระวิทยาการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
ตัวอย่างยา prokinetic เช่น Benzamide, Cisapride, Domperidone, Erythromycin, Itopride, Mosapride, Metoclopramide, Prucalopride, Renzapride, Tegaserod,
Mitemcinal

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Prokinetic_agent
http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.3/files/14-Gastroesophageal.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น