วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,532. ข้อควรทราบในการใช้ aspirin ในภาวะฉุกเฉินที่มีการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง

อาจจะสงสัยว่าในภาวะที่มีการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง ทำไมการให้ aspirin จึงต้องรีบให้ ทำไมต้องเคี้ยวก่อน ทำไมต้องใช้ขนาดค่อนข้างสูง ยาออกฤทธิ์ในการช่วยรักษาภาวะดังกล่าวได้เร็วด้วยกลไกใด ? ลองมาอ่านข้อมูลนี้ดูนะครับ...
มีการศึกษาพบว่ายา aspirin มีความสามารถสูงสุดในการยับยั้งการสร้าง thromboxane B2 (TXB2) ภายใน 20-30 นาที (  thromboxane A2 เป็นตัวออกฤทธิ์ แต่ไม่คงตัวจึงทำการตรวจวัด thromboxane B2 ซึ่งเป็น inactive  form แต่คงตัวกว่าแทน ) แต่ถ้ารับประทานโดยไม่เคี้ยวจะต้องใช้เวลาประมาณ 60 นาที และมีการศึกษาโดยใช้ขนาดต่างๆ ได้แก่ 81 มก. 162 มก. 324 มก. จะลด TXB2 ได้ใกล้เคียงกันแต่เฉพาะขนาด 162 มก. และ 324 มก. ที่สามารถยับยั้งได้สูงสุดที่  15 นาทีหลังการรับประทาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการออกฤทธฺ์เร็วในภาวะฉุกเฉินควรใช้ขนาดอย่างน้อย 162 มก. ขึ้นไปและควรเคี้ยวหรือละลายก่อนการรับประทาน
เพิ่มเติม
กลไกโดยรวมคือยาจะไปยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) ทำให้ยับยั้งการสร้าง prostaglandin H2 และ  thromboxane A2 ตามมาเป็นลำดับ จึงไม่เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเกาะตัวจับกลุ่มของเกล็ดเลือด

Ref: http://jama.ama-assn.org/content/297/18/2018.full
http://thairheumatology.org/journal/journal57.pdf
http://www.wisegeek.com/what-is-thromboxane-a2.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น