วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,512. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ยา nervirapine (NVP)

ปัจจุบัน nervirapine (NVP) เป็นยาที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยแต่การใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะการเกิดตับอักเสบและการเกิดผื่นซึ่งสามารถให้การป้องกันได้ ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ...
ภาวะตับอักเสบเกิดจาก NVP พบได้เฉลี่ย 4% (2.5-11% จากรายงานต่างๆ) โดยพบ 11% ในหญิงที่มี CD4 > 250 cells/mm 3 เทียบกับ 0.9% ในหญิงที่มี CD4 ≤250 cells/mm3 และพบ 6.3% ในชายที่มี CD4 >400cells/mm3 เทียบกับ 2.3% ในชายที่มี CD4 ≤400 cells/mm3
- เลี่ยงการให้ NVPในหญิงที่มี CD4 >250 cells/mm3 หรือชายที่มี CD4 >400 cells/mm3 ยกเว้นประโยชน์จากการให้จะสูงกว่าความเสี่ยง
- ให้ NVP ในขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดมาตรฐานต่อวัน ใน 2 สัปดาห์แรกจากนั้นจึงเพิ่มเป็นขนาดมาตรฐาน
- ให้คำแนะนำอาการและอาการแสดงของตับอักเสบโดยให้หยุด NVP และพบแพทย์เมื่อ มีอาการของตับอักเสบหรือผื่น
-ตรวจ AST และALT ทุก 2 สัปดาห์ในเดือนแรก และทุก 1เดือนนาน 3 เดือนจากนั้นทุก 6 เดือน

Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น