วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,511. ธรรมชาติของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

-ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ในผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันปกติพบว่า 95 % (บางอ้างอิงใช้ที่ 90-95 %, บางอ้างอิง 95-99 %) จะหายได้เองภายในช่วงประมาณ 10 สัปดาห์และมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
-ผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg ให้ผลบวก) แต่การทำงานของตับปกติ ซึ่งสามารถติดต่อผู้อื่นได้เรียกภาวะนี้ว่าพาหะ (carrier) ประเทศไทยมีความชุกของพาหะ 8-10 %
-น้อยกว่า 5 % (บางอ้างอิงใช้ที่ 5-10%) จะเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง และส่วนน้อย 1 % จะเกิดภาวะตับวายซึ่งอาจต้องให้การรักษาโดยการเปลี่ยนตับอย่างฉุกเฉิน
-ผู้ป่วยที่เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังนี้การตรวจเลือดจะพบการทำงานของตับผิดปกติเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนและยังตรวจพบเชื้อตลอด ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการอักเสบของตับเป็นระยะๆ บางรายเป็นตับแข็ง บางรายเป็นมะเร็งตับได้

Ref:
http://www.aafp.org/afp/2010/0415/p965.html
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/hepatitis_b.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น