วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,548. ความเข้มข้นของอัลบูมิน (albumin) ที่ต่างกัน มีข้อบ่งชี้ในการใช้ต่างกัน

-ชนิด 5% ใช้ทดแทนในการทำ plasma exchange
-ชนิด 20% ใช้ร่วมกับการรักษาภาวะ diuretic resistance edema ในกรณีมีโปรตีนในเลือดต่ำ เช่น nephrotic syndrome, ascites เป็นต้น
แม้จะมีประโยชน์ในการทดแทนสามน้ำแต่ในกรณีที่ต้องให้สารน้ำทดแทนแบบ acute plasma volume replacement ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าดีกว่าการใช้ saline หรือ crystalloid solution

Ref: การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น