วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,523. ว่าด้วยเรื่องการตรวจปริมาณ HBsAg

ที่ผ่านมาเราอาจดูผลของ HBsAg ว่าเป็นบวก หรือลบ เพื่อประเมินการวินิจฉัย การรักษาและการหายของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าระดับของ  HBsAg ถือว่าเป็นการตรวจใหม่ที่จะช่วยประเมินความสามารถของร่างในการตอบสนองต่อการรักษา ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการรักษา-ระยะเวลาในการรักษา ประเมินผลภายหลังให้การรักษา ซึ่งการตรวจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของการรักษา

Ref: www.mims.asia/A19108
Medical focus ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 พฤศจิกายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น