วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1.494. การขาดยาวัณโรค

อาจจะสงสัยว่าถ้าผู้ป่วยขาดยาวัณโรคจะมีการพิจรณาเรื่องการดูแลรักษาอย่างไร? ลองดูตามนี้นะครับ
 กรณีที่รับประทานยา Category 1
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด
ส่วน category 2 และ 3 สามารถศึกษาเพิ่มเติมตามอ้างอิงที่ 1 นะครับ

-ผู้ป่วยที่ขาดยาเกิน 2 วัน ในระยะเข้มข้น หรือเกิน 7 วัน ในระยะต่อเนื่องต้องติดตามทันที
เพื่อหาสาเหตุและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความสําคัญของการกินยาให้ครบถ้วน
-ถ้าช่วงเวลาที่ได้รับยาไปแล้ว รวมกับช่วงเวลาที่ขาดยาไป > 5 เดือน ต้องขึ้นทะเบียนใหม่เป็นการรักษาล้มเหลว

Ref:
คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านวัณโรค สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคในประเทศไทยพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น