วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,531. ทบทวนขนาดของ aspirin ในภาวะของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

อาจจะสงสัยเรื่องขนาดของ aspirin ในภาวะต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง จากการสืบค้นใน uptodate และ  Harrison พบดังนี้ครับ
-ระหว่างที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ขนาด 162 - 325 มก./วัน (ใน Harrison ใช้ที่ 160 - 325 มก./วัน) ภายหลังเหตุการณ์แล้ว  75 - 100 มก./วัน (ใน Harrison ใช้ที่ 75 -162 มก./วัน)
-ระหว่างเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ขนาด 162 - 325 มก./วัน ( ใน Harrison กล่าวถึงการศึกษาที่ได้ประโยชน์และผลข้างเคียงน้อยอยู่ที่ขนาด 300 มก./วัน) ภายหลังเหตุการณ์แล้ว 81 - 325 มก./วัน (จาก Harrison พบว่า ใน North America แนะนำ 81 - 325 มก./วัน ส่วนใน Europeans แนะนำ 50 - 100 มก./วัน)
ในกรณีภาวะเฉียบหลัน ยาที่เป็นชนิด enteric coated ควรจะทำให้แตกหรือเคี้ยวเพื่อให้เกิดการออกฤทธฺ์เร็ว (ใน aspirin ที่ไม่ใช่ enteric coated ก็ต้องเคี้ยวหรือและลายก่อนกลืนเพื่อให้เกิดการออกฤทธิ์ที่รวดเร็วขึ้น)

Ref: Uptodate
Harrison 's principles of internal medicine, 18e

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น