วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,519. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใส่ nasogastric tube ในภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น

อาจจะมีคำถามว่าผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนจำเป็นต้องใส่ nasogastric tube (NG tube) ทุกคนหรือไม่ การใส่จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ลองมาอ่านข้อมูลนี้ดูนะครับ...
เนื่องจากการศึกษาไม่สามารถแสดงถึงประโยชน์ที่เป็นผลลัพท์อย่างชัดเจนทางคลินิก แต่อ้างอิงส่วนใหญ่ที่ตรงกันและได้ประโยชน์คือในกรณีที่มีเลือดออกมาก ออกต่อเนื่อง ช่วยในการดูดสิ่งตกค้าง เศษอาหาร เลือด ก้อนเลือด  ซึ่งจะทำให้การตรวจโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นสามารถเห็นผิวของกระเพาะอาหารและลำใส้เล็กส่วนต้นเห็นได้ชัดเจน จึงสามารถช่วยห้ามเลือดได้ง่ายขึ้นด้วย ช่วยลดการสำลัก นอกจากนั้นยังอาจมีประโยชน์คือช่วยบอกปริมาณเลือดที่ออกดูว่าเลือดกำลังออกมากน้อยเพียงใดได้ แต่มีการศึกษาพบว่าในกรณีที่กำลังมีเลือดออกแบบ active การใส่ NG tube อาจไม่สามารถบอกได้ทั้งหมด ส่วนการ lavage ด้วยการใช้นำเย็นหรือใส่สารต่างๆ ยังไม่เป็นที่สรุปเป็นแนวทางอย่างชัดเจน

Ref: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMvcm050183
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=26311.0;wap2
http://www.uptodate.com/contents/approach-to-acute-upper-gastrointestinal-bleeding-in-adults
http://www.msd.bangkok.go.th/dowload%20file/Personal/Succeed/RN/L6/0601.2_4084/w_siriwan%20kamyam.pdf
http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2011/1202/1
ตำราศัลยศาสตร์ (ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์, ธนิต วัชรพุกภ์ : บรรณาธิการ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น