วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,488. Systemic lupus erythematosus

Review article
Mechanism of disease
N Engl J Med    December 1, 2011

คำว่า lupus erythematosus ได้รับการเสนอเมื่อศตวรรษที่ 19 โดยแพทย์ได้บรรยายรอยโรคที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 100 ปีที่มีการตระหนักว่าเป็นโรคของระบบทั่วร่างกายไม่มีอวัยวะที่ยกเว้นจากโรคและเกิดจากความปรวนแปรของการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ลักษณะของโรคมีความแตกต่างกันก่อให้เกิดเกณฑ์การวินิจฉัยโดยใช้ 4 ใน 11 ในการวินิจฉัย systemic lupus erythematosus (SLE)
ในผู้ป่วยส่วนใหญ่การเกิดโรคจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะและเนื้อเยื่อที่สำคัญ เช่น สมอง ระบบเลือด ไต ผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ ความชุกของโรคอยู่ที่ประมาณ 20-150 คน/แสนคน ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกของโรคนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อแพทย์ หลายๆ กลไกของโรคนำมาสู่การสูญเสียความต้านทานของอวัยวะและทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ
บทความนี้ได้สรุปเกี่ยวกับพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงที่ยีนแสดงออก สิ่งแวดล้อม ฮอร์โมน และปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมทางด้านภูมิคุ้มกันซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการแสดงออกที่มีผลต่อเนื้อเยื่อและการแสดงออกทางคลินิก รวมถึงความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Influences of SLE
  Genetic Influences
  Environmental Influences
  Female Hormones and Sex
  Epigenetic Regulation of Gene Expression
  Immune Cells and Cytokines
Tissue injury in SLE
Gene-expression pattern in SLE
Prospects for new therapeutics
Summary
Source information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1100359

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น