วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,498. อาจจะสงสัยว่ายา metformin ขนาดสูงสุดต่อวันควรจะเป็นเท่าไร?

Metformin เป็นยารับประทานในกลุ่ม biguanides โดยออกฤทธิ์ลดการสร้าง glucose (gluconeogenesis)
และเพิ่มความสามารถของ insulin ทำให้เพิ่ม peripheral glucose uptake and utilisation
ยาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ metformin ชนิดธรรมดาและชนิดที่ค่อยๆ ออกฤทธิ์ (extended release)
ในอ้างอิงส่วนใหญ่ยาชนิดธรรมดาสามารถให้ได้สูงสุด 3,000 มก./วัน แต่บางอ้างอิงให้ที่ 2,500 มก./วัน ส่วน ชนิด extended release สามารถให้ได้สูงสุด 2,000 มก./วัน
ยาในขนาดสูง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยาได้เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อย่างไรก็ตามการพิจารณาขนาดยาในผู้ป่วยแต่ละรายอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อายุ, การทำงานของไต, น้ำหนักตัว โรคร่วมอื่น ๆ เป็นต้น
การให้ในขนาดที่สูงพบว่าการแบ่งให้สามเวลาผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดีกว่า มีบางอ้างอิงบอกว่าขนาดของยาที่เกิน 2,000-2,500 มก./วัน อาจไม่ค่อยช่วยลดระดับน้ำตาลเพิ่มแต่อาจจะได้ผลดีในผู้ป่วยบางคน หรืออาจจะต้องใช้เพราะไม่มีทางเลือก เช่น ผู้ป่วยยังไม่พร้อมจะฉีดยา เป็นต้น

Ref: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/QA_full.php?id=2047
http://www.pharmacafe.com/board/viewtopic.php?f=18&t=37531
http://diabetes.emedtv.com/metformin/metformin-dosing.html
Drug information handbook
MIMS thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น