วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,518. สาเหตุที่ปัสสาวะเป็นฟองในผู้ป่วยที่มี proteinuria

ป่วยที่มีปัญหา proteinuria มาก ๆ เช่น nephrotic syndrome อาจจะมาบอกผู้ตรวจรักษาว่ามีปัสสาวะเป็นฟอง สาเหตุของการเกิดฟองในปัสสาวะเนื่องจากโปรตีนจะไปลดแรงตึงผิว (surface tension) ของน้ำปัสสาวะ จึงทำให้เกิดฟองได้ง่ายกว่าภาวะที่ไม่มีหรือมีโปรตีนในปัสาวะไม่มาก

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Nephrotic_syndrome
http://www.tcmremedy.com/proteinuria/2407.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น