วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,529. Focal segmental glomerulosclerosis

Review article
Medical progress
N Engl J Med    December 22, 2011

Focal segmental glomerulosclerosis เป็นรูปแบบของ glomerular disease ที่พบบ่อย ประกอบด้วยลักษณะทางคลินิกและกลุ่มพยาธิสภาพหลายอย่าง โดยทุกรูปแบบของโรคนี้มีลักษณะทางพยาธิร่วมกันคือการมี podocyte injury และ depletion as central mediators
ความก้าวหน้าที่มากขึ้นได้ถูกนำมาแก้ไขพยาธิกำเนิดของพันธุกรรมและสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง และความก้าวหน้าในการแยกแยะปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดรูปแบบของโรคนี้ที่พบได้บ่อยๆ จะนำมาสู่การรักษาได้อย่างจำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Clinical Features
Pathogenesis
   -Loss of Filtration Barrier
   -Podocyte Depletion in Experimental Toxin Models
   -Genetic Susceptibility
   -Genetic Basis in Patients of African Descent
Pathological Definition
Primary (Idiopathic) Disease
Virus-Induced Disease
Drug-Induced Disease
Disease Secondary to Hemodynamic Adaptations
Prognostic Features
Therapy
Recurrence after Kidney Transplantation
Conclusions
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1106556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น