วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1544. Proprotein convertases in health and disease

Review article 
Mechanisms of diseasae
N Engl J Med    December 29, 2011

Proprotein convertases เป็นกลุ่มของ serine endoproteases activating ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นโปรตีนที่หลั่งออกมามีหน้าที่หลายอย่างที่จำเป็นสำหรับการรักษาสมดุลของร่างกาย  เอ็นไซม์นี้ยังเป็นตัวกำหนดสำคัญของความหลากหลายและความก้าวหน้าทางพยาธิวิทยา ซึ่ง proprotein convertases จะเป็นตัวแทนเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษาโรคต่างๆ ในอนาคต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Structure and Biochemistry
Proprotein Convertases in Health and Disease
   -Hormones and Endocrinopathies
   -Cancer
   -Infectious Diseases
   -Lipid Disorders and Atherosclerosis
   -Alzheimer's Disease
Proprotein Convertases as Therapeutic Targets
   -Biodefense
   -Metastatic Cancer
   -Hyperlipidemia
Conclusions
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น