วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,506. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีตับ (cholangiocarcinoma) ในประเทศไทย

-ถึงแม้มะเร็งท่อน้ำดีตับในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini (OV) เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่แนะนำให้มีการตรวจคัดกรอง cholangiocarcinoma ในประชาชนไทยทั่วไป โดยการตรวจไข่พยาธิ
ร่วมกับการทำ screening ultrasonography เพราะการตรวจไม่เจาะจงพอ และไม่คุ้มทุนที่ต้องตรวจประชาชนจำนวนมาก จึงจะพบผู้ป่วย cholangiocarcinoma 1 ราย
-ยังไม่มีการตรวจเลือดใดที่มีประสิทธิภาพพอในการคัดกรอง ไม่แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองในประชาชนทั่วไป เพราะไม่มีการตรวจที่ไวพอ และไม่มี cost effectiveness

Ref:
http://www.lampangcancer.com/lpccWebnew/images/pdf/upWEB/CPG10/9CPGCaHccCH.pdf
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003084-pdf.pdf
http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/data/person/carcinoma.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น