วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,527. สูตรยารักษาวัณโรคที่ไม่มี INH และ rifampicin


ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด ได้รับการรักษาด้วยยาวัณโรค CAT 1 แต่มีปัญหาผื่นรุนแรงจากยา INH และ rifampicin ผู้ป่วยขอไม่ใช้ยาสองตัวดังกล่าวแม้จะค่อยๆ เริ่มให้ยาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ rechallenge หรือ desensitization  จึงมีคำถามว่าจะมีสูตรยาทางเลือกให้ผู้ป่วยในกรณีนี้อย่างไร?
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ากรณีที่ไม่สามารถใช้ทั้งยา INH และ rifampicin ได้ สูตรยาที่จะนำมาใช้แทนได้คือ 2SOE/16OE คือการให้ streptomycin + ofloxacin + ethambutol นาน 2 เดือน หลังจากนั้นให้  ofloxacin + ethambutal ต่อนาน 16 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน ซึ่งบางแนวทางอาจให้เป็นเวลา 18 - 24 เดือน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น