วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,520. สาเหตุของการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์

สาเหตุของการที่ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อน แล้วเกิดเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ต้านอินซูลิน ได้แก่ cortisol, estrogen, human placental lactogen และ prolactin เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในไตรมาสที่สองและสามตามลำดับ โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อเบาหวาน และถึงแม้ว่าตับอ่อนจะสามารถชดเชยในภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินโดยการสร้างอินซูลินมากขึ้นได้ประมาณสามเท่า แต่ถ้าตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินให้ได้มากกว่าผลของฮอร์โมนต่างๆ
ดังกล่าว ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดเป็นเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อเบาหวาน

Ref: http://www.webmd.com/baby/understanding-gestational-diabetes-basics
Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น