วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,500. The pathogenesis of rheumatoid arthritis


Review article
Mechanism of disease
N Engl J Med   December 8, 2011  

Rheumatoid arthritis  มีลักษณะการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อและการขยายตัวใหญ่ขึ้น ภาวะภูมิต้านทานต่อตนเองที่สร้างขึ้น (rheumatoid factor และ anti–citrullinated protein antibody [ACPA]) เกิดการทำลายกระดูก-กระดูกอ่อนและมีการผิดรูปรวมถึงมีลักษณะทางระบบของร่างกาย ได้แก่ ระบบหัวใจ ปอด ภาวะทางจิตใจ และความผิดปกติทางโครงสร้าง ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดคำถาม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม-สิ่งแวดล้อมอะไรทีมักจะกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน? ทำไมเกิดการอักเสบที่เยื่อหุ้มข้ออย่างถาวร? อะไรที่ช่วยผลักดันให้การทำลายเฉพาะที่นำมาสู่การทำลายข้อ? ทำไม rheumatoid arthritis ทำให้เกิดความเจ็บป่วยกับระบบร่างกาย?  ซึ่งได้มีการสรุปจุดสำคัญเกี่ยวกับพยาธิสภาพด้านพันธุกรรมไว้ในบทความนี้


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Genetic and Environmental Factors
Synovial Immunologic Processes and Inflammation
   -Adaptive Immune Pathways
   -Activation of the Innate Immune System
   -Cytokines and Intracellular Signaling Pathways
   -Mesenchymal Tissue Responses
Structural Damage
   -Cartilage Damage
   -Bone Erosion
Systemic Consequences of Rheumatoid Arthritis
Conclusions

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra1004965

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น