วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,495. สิ่งที่ควรคำนึงถึงถ้าการตรวจ DTX. พบว่าระดับน้ำตาลต่ำแต่ผู้ป่วยไม่มีอาการ

ในกรณีที่ผลการตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดแคปิลลารีที่ตรวจจากเครื่องกลูโคสมิเตอร์ (การตรวจโดย dextrostix, DTX) ได้ค่าซึ่งอยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการและไม่มีปัจจัยหรือเหตุที่ทําให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ 
ปกติค่าระดับน้ำตาลที่วัดได้จากเลือดรวม (whole blood glucose) เช่น แคปิลลารีกลูโคส จะต่ำกว่าที่ได้จากจากพลาสมา (plasma glucose)  ดังนั้นอาจพิจารณาเก็บตัวอย่างเลือดดําเพื่อส่งตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคสโดยวิธีมาตรฐาน เช่นวิธี glucose oxidase หรือ วิธี hexokinase เพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องด้วย เช่น
-ระดับฮีมาโตคริตที่สูงผิดปกติจะทำให้ระดับที่ตรวจได้ต่ำกว่าความเป็นจริง
-ระดับความดันโลหิตต่ำจะทําให้ค่าต่ำกว่าความเป็นจริง
-ความเข้มข้นของออกซิเจน (PaO2) ที่มากกวา150 มม.ปรอท จะทําให้เครื่องกลูโคสมิเตอร์ชนิด biosensor
ซึ่งใช้เอนไซม์กลูโคสออกซิเดส (glucose oxidase) ในการตรวจกลูโคสมีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริง
   ระดับกลูโคสในเลือดแคปิลลารีซึ่งเป็นเลือดรวมโดยใช้กลูโคสมิเตอร์ สามารถรายงานเป็นค่าเทียบเคียงพลาสมากลูโคส (adjusted plasma glucose) แทน โดยการนำค่ากลูโคสในเลือดที่วัดได้จากเลือดแคปิลลารี
คูณด้วย correction factor คือ 1.11


Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น