วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,535. คู่มือการรักษาไข้มาลาเรีย ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับ พศ. 2551

โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เนื้อหาประกอบไปด้วย 
-หลักในการควบคุมมาลาเรีย
- หลักในการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วย
-การใช้ยาในการรักษามาลาเรีย
-ภาคผนวก ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไข้มาลาเรีย, ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักและและอายุ, การส่งต่อ, พื้นที่ดื้อยาของเชื้อ PF, ข้อควรทราบและพึงระวังในการใช้ยา


Link download: http://www.thaivbd.org/php/images/stories/malaria/Malalia1-28.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น