วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,526. การดูแลในกรณีที่ผู้ป่วยขาดยาต้านไวรัส (ARV)

มีคำถามจากเว็บไซต์ thaiclinic.com, doctor room ว่าถ้าคนไข้ขาดยาต้านไวรัส (ARV) ไปประมาณ1เดือน เจะสามารถให้กินต่อไปเลยหรือว่ามีการทำอะไรเพิ่มเติมก่อนไหม? จึงขออนุญาตนำมาลงนะครับ
สามารถให้รับประทานสูตรยาเดิมได้ หาสาเหตุ+แก้ปัญหาที่ขาดยา เมื่อรับประทานยาสม่ำเสมอ 3 เดือน ตรวจ viral load ถ้ามากกว่า 2,000  copies/ml ให้ส่งตรวจการดื้อยา (ตามมาตรฐานการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขปี 2553) โดยการตรวจ viral load เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพของยาต้านที่ไวที่สุด การที่รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนสูตรยาตั้งแต่แรก จะไม่เป็นการแก้ปัญหา เพราะถ้ายังรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง สุดท้ายอาจดื้อต่อยาทุกตัวที่รับประทานได้ครับ
โดยก่อนการตรวจ viral load ทุกคนควรได้รับบริการคำปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับยาสูตรสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้สึก และการวางแผนหากจะต้องปรับเปลี่ยนสูตรยา

Ref: คู่มือร่วมรู้ร่วมรักษา, คู่มือเอดส์ รู้จักรักษาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น