วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,503. ข้อคิดในการให้ยาในภาวะฉุกเฉิน

การให้ยาในภาวะฉุกเฉิน ยกตัวอย่าง เช่น กรณีผู้ป่วยมีอาการปวดท้องและอาเจียน ซึ่งสงสัยว่าผู้ป่วยน่าจะมีแผลในกระเพาะอาหารและมีภาวะกรดเกิน จะให้การรักษาด้วยยาลดกรดร่วมกับยาแก้คลื่นใส้อาเจียน แต่อาจจะสงสัยว่ายาจออกฤทธิ์เมื่อไร? อีกนานไหมผู้ป่วยจึงจะอาการดีขึ้น?  ซึ่งการจะตอบคำถามเหล่านี้คงต้องดูเรื่อง phamacodynamics/kinatics ด้วย เช่น
-ยา ranitidine iv มี onset of action ทันที, peak effect 5-10 นาที, duration 8-12 ชม.
-ยา metoclopramide iv มี onset of action 1-3 นาที, duration 1-2 ชั่วโมง
เป็นต้น ซึ่งการทราบข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราประเมิน-วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นไปด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Ref:
http://web.squ.edu.om/med-Lib/MED_CD/E_CDs/Nursing%20Drug%20Guide/mg/ranitidine_hydrochloride.htm
Drug information hand book

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น