วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,525. ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วยวัณโรคหลังได้รับการรักษา

ทีม IC สอบถามว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ รพ.ซึ่งป่วยเป็นวัณโรคปอด นานเท่าไรหลังได้รับการรักษาจึงจะสามารถกลับมาทำงานได้...
จากการสืบค้นพบว่าหลายแนวทางจะบอกว่าหลังจากให้การรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ หรือ 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากเชื้อจะลดลงมาก ซึ่งบางอ้างอิงให้ข้อมูลว่าสามารถลดได้ประมาณ 100 เท่า และบางอ้างอิงที่เคยอ่านแต่จำชื้ออ้างอิงไม่ได้บอกว่าสามารถลดได้เป็นลักษณะแบบลอการิทึม(logarithm) ของจำนวนเดิม เชื้อมีความอ่อนแรงลง และอาการต่างๆ ของผู้ป่วยจะดีขึ้น รวมทั้งปริมาณเสมหะ อาการไอ จึงทำให้การติดต่อลดลงมาก แต่ทั้งนี้ต้องดูความรุนแรงของโรค ความแข็งแรงของผู้ป่วย การตอบสนองการรักษาร่วมด้วย

Ref:http://203.157.15.4/publish/file/cdsur/BEWARE/Pulmonary.htm

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhNakV3TURVMU5BPT0=
http://www.aafp.org/afp/2000/0501/p2667.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น