วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,493. ชนิดของ necrotizing fasciitis

Necrotizing fasciitis เกิดจากการติดเชื้อของผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนังลึกถึงระดับพังผืด (fascia) โดยโรคนี้สามารถจะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง มีผลต่อระบบร่างกาย อัตราการเสียชีวิตสูง สามารถแบ่งตามชนิดของเชื้อก่อโรคได้เป็น 2 ชนิด (บางอ้างอิงอาจแบ่งเป็นสามชนิด)
1. เกิดจากเชื้อหลายชนิด ทั้งชนิด aerobic และ anaerobic เช่น bacteroides หรือ peptostreptococcus ร่วมกับ streptococcus หรือ enterobacteriaceea มักพบตามหลังการผ่าตัดใส้ มีโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นเบาหวาน ตำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ ศรีษะและคอ เท้า ช่องท้อง เชิงกราน และเท้า แผลกดทับ
2. เกิดจากเชื้อ Group A streptococcus เกิดได้ในทุกกลุ่มอายุ แม้ในผู้ป่วยที่ไม่มีความเจ็บป่วยอื่นใดมาก่อน แต่มีปัจจัยเสี่ยงได้ แก่การได้รับบาดเจ็บ การติดเชื้อ การฉ๊ดยาเสพติดเข้าเส้น การมีบาดแผลถูกทิ่มตำ ตามหลังการผ่าตัด เด็กแรกคลอด และสัมพันธ์กับการเกิด Streptococcal toxic shock syndrome
ซึ่งการแยกตามลักษณะการเกิดโรคจะทำให้การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Ref: Manual of medical therapeutics ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://intmedweb.wfubmc.edu/cat_bites/fasciitis.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น