วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,502. ผู้ป่วยหญิง HIV infection, CD4 307 (15%)

ผู้ป่วยหญิง HIV infection, CD4 307 (15%), viral load: undetectable รับประทานยา GPOvir Z 250 เพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ ในกรณีนี้ต้องเปลี่ยนยาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกหรือไม่ อย่างไร?

ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสอยู่แล้ว CD4 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ตรวจไม่พบไวรัสในเลือด ซึ่งถือว่าการรักษาได้ผล จึงสามารถใช้ยาสูตรเดิมได้เนื่องจากเป็นสูตรที่มี AZT อยู่แล้ว และใน GPOvir Z เองมิได้มียา EFV อยู่แล้ว (EFV ไม่ให้ในช่วงไตรมาสแรก)

Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น