วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,521. เหตุผลที่ต้องใช้ 50 g glucose challenge test ในการคัดกรอง gestational diabetes mellitus

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยกเว้นหญิงที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ได้แก่ อายุน้อยกว่า 25 ปี น้ำหนักตัวก่อนการตั้งครรภ์ปกติ ไม่มีประวัติเบาหวานในครอบครัว และไม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติมาก่อน หญิงที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำให้ตรวจคัดกรองเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ถ้าผลปกติให้ตรวจซ้ำใหม่เมื่ออายุครรภ์ได้ 24-28 สัปดาห์ การตรวจคัดกรองทำเวลาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร โดยให้หญิงตั้งครรภ์ดื่มน้ำที่ละลายน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม (50 g glucose challenge test) หลังดื่ม 1ชั่วโมง เจาะเลือดจากหลอดเลือดดำตรวจวัดระดับน้ำตาล ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140 มก./ดล. ถือว่าผิดปกติต้องทำการทดสอบต่อไปด้วย oral glucose tolerance test (OGTT) เพื่อวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกัน (รายละเอียดในภาคผนวก 2) เกณฑ์ของ National Diabetes Data Group (NDDG) เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นเกณฑ์ที่ American College of Obstetricians and Gynecologist แนะนำ
-แต่เหตุผลที่ต้องใช้ 50 g glucose challenge test โดยไม่ใช้การตรวจ FBS ในการคัดกรองเหมือนในการตรวจค้นหาในผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เนื่องจาก เป็นการตรวจหาว่ามีภาวะบกพร่องของความทนทานต่อน้ำตาล (impaired glucose tolerance test) หรือไม่ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชัดเจน เช่น หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยชัดเจน การตรวจน้ำตาลหลังงดอาหาร เช่น การตรวจ FBS ก็เพียงพอในการวินิจฉัย
-และเหตุผลที่ใช้ระดับน้ำตาลตั้งแต่ 140 mg% ขึ้นไปเนื่องจาก ถ้าใช้ที่ระดับ 140 mg% จะมีความไว 80 % แต่ถ้าที่ 130 mg%จะมีความไว 90 % แต่พบว่าจะมีผู้ที่ต้องได้รับการทำ OGTT มีจำนวนเป็น 2 เท่า จึงมีการใช้ที่ระดับ 140 mg% ด้วยเหตุผลดังกล่าว

Ref:
http://www.udo.moph.go.th/post-to-day-2/upload/579436460/1347532555.pdf
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199912023412307
http://emedicine.medscape.com/article/127547-overview#aw2aab6b8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น