วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,517. Catheter ablation for atrial fibrillation

Clinical therapeutics
N Engl J Med   December 15, 2011

การแก้ไข atrial fibrillation โดยการจี้ทำลายเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคการรักษาโดยใช้พลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ หรือความเย็นจัดเพื่อทำลายเนื้อเยื่อของหัวใจห้องบนซึ่งเกี่ยวข้องในการแพร่กระจายของกระแสไฟฟ้าของภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ ซึ่งคลื่นความถี่วิทยุทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับโดยจะผ่านเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจเกิดพลังความร้อนและลงสู่เนื้อเยื่อชั้นลึก อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เนื่อเยื่อส่วนใหญ่จะเกิดการตายแบบ coagulative necrosis ชนิดไม่คืนกลับเกิดแผลเป็นที่ไม่นำไฟฟ้า ส่วน cryoablation เป็นการทำลายเนื้อเยื่อโดยการใช้ความเย็นจัด
The Food and Drug Administration (FDA) ได้รับการรับรองว่าวิธีการทั้งสองสามารถใช้ในการรักษา paroxysmal AF โดยวิธีการนี้ยังใช้กับ persistent หรือ permanent AF ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้รับการยืนยันรับรองจาก FDA
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1109977

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น