วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,545. ชาย 66 ปี ไอเสมหะเล็กน้อยสีขาว เหนื่อง่าย ไม่มีไข้ ประมาณ 1 เดือน

ชาย 66 ปี ไอเสมหะเล็กน้อยสีขาว เหนื่อง่าย ไม่มีไข้ ประมาณ 1 เดือน ผล CXR เป็นดังนี้ จากลักษณะรอยโรคใน CXR คิดว่าน่าจะอยู่ในปอด (intrapulmonary) หรือนอกปอด (extrapulmonary) ด้วยเหตุผลใดครับ?


หลักในการแยก 
ในกรณีที่ก้อนอยู่ติดผนังหน้าอก
1. มุมที่เกิดขึ้นระหว่างก้อน กับผนังหน้าอกถ้าเป็นมุมแหลมจะเป็นก้อนในปอด ถ้าเป็นมุมป้านจะเป็นก้อนนอกปอด
2. ก้อนในปอดจะมีขอบเขตมากกว่า 180 องศา ส่วนก้อนนอกปอดจะมีขอบเขตน้อยกว่า 180 องศา หรือดูจากจุดกึ่งกลางของก้อน โดยถ้าจุดกึ่งกลางอยู่ในปอดในทุกๆ ท่า (ทั้ง PA และ lateral view)จะเป็นก้อนในปอด ส่วนถ้าจุดกึ่งกลางอยู่นอกปอดจะเป็นก้อนนอกปอดในท่าใดท่าหนึ่ง (อาจเป็น PA หรือ lateral view)
จะเห็นว่า CXR ท่า PA เข้าได้กับก้อนในปอด (intrapulmonary lesion) และเมื่อมาดูในท่า lateral พบว่าจุดกึ่งกลางอยู่ในปอด

ดังนั้นในกรณีนี้จึงน่าจะเป็นก้อนในปอด (intrapulmonary lesion)

Ref: หนังสือ Chest x-ray อ.วิวัฒนา ถนอมเกรียรติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น