วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,487. Gemfibrozil รับประทานก่อนอาหารด้วยเหตุผลใด?

วันนี้มีคำถามว่ายา gemfibrozil ควรจะให้ก่อนหรือหลังอาหารด้วยเหตุผลใด? จึงสืบค้นข้อมูลพบดังนี้ครับ...
Gemfibrozil  เป็นยาในกลุ่ม fibrates เป็นยาที่ช่วยลด triglycerides ยานี้ถูกดูดซึมได้ดีโดยการรับประทาน ซึ่งความเข้มข้นสูงสุดของยาในพลาสมาจะอยู่ที่ 1 - 2 ชม.หลังจากรับประทานยา  ระยะห่างของเวลาที่ให้ยากับเวลาที่รับประทานอาหารมีผลต่อ pharmacokinetics ของยา มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าทั้งอัตราเร็วและปริมาณการดูดซึมของยาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อให้ยาก่อนอาหาร 30 นาที โดยที่ average AUC จะลดลง 14 - 44% ถ้าให้ยาหลังอาหาร การศึกษาต่อจากนั้นพบว่าอัตราเร็วของการดูดซึมของยามีค่าสูงสุดเมื่อให้ยาก่อนอาหาร 30 นาทีโดยมี Cmax มากกว่าเมื่อให้พร้อมอาหารหรือขณะอดอาหารถึง 50-60%
คำแนะนำในการใช้ยานี้จึงให้รับประทานก่อนอาหาร 30 นาที สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทานยาตอนท้องว่างได้ ก็ให้ทานพร้อมอาหารได้ แต่ bioavailability จะน้อยกว่า

Ref: 
http://www.pfizer.com/files/products/uspi_lopid.pdf
http://thaiwonders.com/pharma/index.php?option=com_fireboard&Itemid=59&func=view&catid=4&id=162

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น