วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,253. แนวทางการเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค

แนวทางการเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค


Ref: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น