วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,262. Cardioversion VS defibrillation

ความแตกต่างระหว่าง cardioversion กับ defibrillation

Cardioversion คือ เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องโดยกระแสไฟฟ้าจะวิ่งออกจากขั่วลบเข้าสู่ขั่วบวก โดยให้ผ่านหัวใจ ทำให้คลื่นหัวใจทุกชนิดที่เกิดขึ้นหยุดไปชั่วขณะ เปิดโอกาสให้กล้ามเนื้อหัวใจสามารถจับสัญญาณไฟฟ้าจาก SA – node ได้ตามปกติ

Cardioversion แบ่งได้เป็น
-Nonsynchronized cardioversion หรืออาจจะเรียกว่า defibrillation การปลดปล่อยพลังงานจะไม่สัมพันธ์กับช่วง large R waves หรือ QRS complex ใช้ในการรักษา VF และ pulseless VT ซึ่งเกิดการทำงานที่ไม่ประสานของกระแสไฟฟ้าในหัวใจ (no coordinated intrinsic electrical activity) และจะเป็นการใช้พลังงานที่สูงกว่าการทำ synchronized cardioversion
-ส่วน synchronized cardioversion เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าตรงตำแหน่ง large R waves หรือ QRS complex เป็นการรักษา arrythymia อื่นๆ ที่ไม่รุนแรงน้อยกว่าแต่มีความรุนแรง เช่น unstable AF, atrial flutter, SVT, VT ที่คลำชีพจรได้ (stable VT) ให้เปลี่ยนมาเป็นจังหวะปกติ โดยพลังงานที่ใช้จะต่ำกว่าการทำ nonsynchronized cardioversion


Ref: http://emedicine.medscape.com/article/80564-overview
http://acls-algorithms.com/synchronized-and-unsynchronized-cardioversion
http://hospital.md.kku.ac.th/cpr/document/ISO_Defib.doc

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22/6/55 04:58

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ต้องสังเกตอาการด้วยไหมค่ะ แล้วมีอาการอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่แน่ใจคำถาม รบกวนเพิ่มรายละเอียดอีกสักนิดครับ

  ตอบลบ
 4. ถ้าคุณได้เรียน 12 leads EKG ซึ่ง require พร้อมกับ ACLS สำหรับ emergency team ใน ICU/Emergency Rm. คุณจะเข้าใจค่ะ

  ตอบลบ