วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,296. Hypertension with proteinuria

เราอาจจะคุ้นเคยว่าผู้ป่วยเบาหวานถ้ามีโปรตีนออกมาในปัสสาวะต้องให้การรักษาเพื่อชลอความเสื่อมของไต จึงอาจจะมีคำถามว่าถ้ากรณีผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงและตรวจพบมี proteinuria จะมีแนวทางการรักษาอย่างไร?


Proteinuria เป็นปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินโรคที่มากขึ้นของโรคไตเองรวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผลต่ออัตราความพิการและเสียชีวิต โดยการมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะพยากรณ์โรคจะเทียบเท่ากับการมี GFR ที่ลดลง ซึ่งยาที่แนะนำไว้ในการควบคุมความดันโลหิตและชลอการดำเนินโรคของการมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะได้แก่ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB และพยายามควบคุมให้ความดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 มม.ปรอท

Ref: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/jnc7full.pdf
http://www.nature.com/ki/journal/v66/n92s/full/4494965a.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น