วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,268. แนวทางการให้ Epinephrine (adrenaline) ใน anaphylaxis

แนวทางการให้ Epinephrine (adrenaline) ใน anaphylaxis

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010 ได้เขียนไว้ว่า
2010 (ใหม่) : หากอาการของ anaphylaxis ยังคงมีอยู่หลังให้ epinephrine แล้ว ผู้ทำการปฐมพยาบาลควรหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ก่อนที่จะให้ epinephrine ครั้งที่สอง
2005 (เก่า) : ดังปรากฎในปี ค.ศ. 2005, 2010 AHA/ARC Guidelines for First Aid แนะนำให้ผู้ทำการปฐมพยาบาลเรียนรู้ถึงอาการ และอาการแสดงของ anaphylaxis และการใช้ epinephrine แบบฉีดด้วยตนเอง เพื่อให้ช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นได้

เหตุผล: Epinephrine สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มี anaphylaxis ได้ แต่ประมาณ 18%-35% ของผู้ป่วยที่มีอาการ และอาการแสดงของ anaphylaxis ต้องได้รับ epinephrine เป็นครั้งที่สอง การวินิจฉัย anaphylaxis อาจทำได้ยาก ถึงแม้จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก็ตาม และการให้ epinephrine มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ (เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแย่ลง หรือเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ) หากให้ในผู้ป่วยที่มิได้มี anaphylaxis (เช่น ให้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ) ดังนั้นผู้ทำการปฐมพยาบาลจึงควรเรียกขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ก่อนให้ epinephrine ครั้งที่สอง


Ref: สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น