วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,246. Chronic hypertension in pregnancy

Chronic hypertension in pregnancy
Clinical practice
N Engl J Med     August 4, 2011

ความดันโลหิตสูงเรื้อรังในหญิงตั้งครรภ์คือการที่มีความดันโลหิตตัวบนอย่างน้อย 140 มม. ปรอทหรือความดันโลหิตตัวล่างอย่างน้อย  90 มม. ซึ่งเกิดก่อนการตั้งครรภ์หรือที่เกิดระหว่างการตั้งครรภ์แต่ก่อน 20 สัปดาห์
ความชุกของความดันโลหิตสูงเรื้อรังในหญิงตั้งครรภ์ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะสูงถึง 3% และได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ความชุกเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับความดันโลหิตสูง รวมทั้งการมีบุตรในอายุที่มากขึ้นซึ่งความดันโลหิตสูงเรื้อรังก็พบมากขึ้นตามอายุอยู่แล้ว
ดังนั้นจึงทำให้มีการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง ซึ่งมีความจำเป็นในการให้คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงเรื้อรังและการปรับการรักษาความดันโลหิตสูงในช่วงก่อนและระหว่างตั้งครรภ์
บทความนี้มีเนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  -Prepregnancy Evaluation
  -Monitoring for Preeclampsia
Treatment Options
  -Antihypertensive Medications
  -Blood-Pressure Goals in Pregnancy
  -Prevention of Preeclampsia
  -Fetal Surveillance
  -Breast-Feeding
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น