วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,283. Development of antiretroviral drug resistance

Development of antiretroviral drug resistance
Review Article
Mechanisms of Disease

N Engl J Med August 18, 2011การใช้ยาต้านไวรัสหลายชนิดร่วมกันทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอชไอวี)
ระดับความรุนแรงของการดื้อต่อยาต้านไวรัสมีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์เอชไอวี ในความจริงแล้วเรามีความรู้จำกัดเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อดื้อยาชนิดย่อย non - B ซึ่งเป็นชนิดย่อยหนึ่งของเอชไอวี 1 (HIV - 1) รวมถึงความสัมพันธ์ทางคลินิก
จากความจริงที่ว่ากว่า 90% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV - 1 ทั่วโลกจะเป็นชนิด non-B แต่รายงานส่วนใหญ่ในเรื่องการดื้อยาจะเป็นของชนิดย่อย B จากประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อมูลทั้งเอนไซม์และข้อมูลด้านไวรัส แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายชนิดย่อยของเอชไอวีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถมีอิทธิพลต่อความไวต่อยาของเชื้อHIV - 1 ในแต่ละบุคคลและมีผลต่อแนวโน้มของการกลายพันธุ์ของเชื้อดื้อยา นอกจากนี้วิถีทางของการดื้อยาก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดกลุ่มย่อย อาจมีผลดื้อต่อยาตัวอื่นและแนวโน้มในการที่จะใช้ยาสูตรสำรอง ซึ่งความกังวลนี้ได้เพิ่มขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา
ในบทความมีเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Nucleoside Reverse-Transcriptase Inhibitors
Nonnucleoside Reverse-Transcriptase Inhibitors
Protease Inhibitors
Integrase Inhibitors
Entry Biologic and Clinical RelevanceInhibitors
Summary
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1004180

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น