วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,289. Tuberculosis - chronic wound

ชาย 50 ปี Human immunodeficiency virus , CD4 รอผล มีแผลเรื้อรังที่เท้าขวามากกว่า 1 เดือน ผลย้อมAFB จากหนอง เป็นดังภาพ พบอะไรบ้าง จะให้การรักษาอย่างไรครับ? (ข้อนี้ง่ายครับ)พบว่าการย้อม AFB: positive (เส้นสีแดง)และเห็นแบคทีเรียเป็นลักษณะ cocci โดยอยู่เป็นคู่และอยู่เดี่ยว(สีฟ้า-น้ำเงิน) ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการรักษาวัณโรคและการติดเชื้ดแบคทีเรย ซึ่งควรส่งเพื่อเพาะเชื้อวัณโรคและแบคทีเรีย เพื่อบ่งบอกเชื้อให้จำเพาะและเป็นประโยชน์ในการรักษา เลือกใช้ยาและตรวจดูการดื้อต่อยาต่อไป
ดังนั้นการพบแผลเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องควรตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น