วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,261. Oxygen sensing, homeostasis, and disease

Oxygen sensing, homeostasis, and disease
Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med   August 11, 2011

ออกซิเจนมีบทบาทสำคัญในพยาธิชีววิทยาของโรคหัวใจ, มะเร็ง, โรคหลอดเลือดสมองและโรคปอดเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุ 60% ของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา บทความนี้สรุปความก้าวหน้าเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เซลล์รับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน และผลกระทบทางสรีรวิทยาหรือพยาธิของการตอบสนองในบริบทของการเกิดโรคเรื้อรัง
บทความนี้มีเนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Mechanisms of Signal Transduction in Hypoxia
Regulation of Cellular Metabolism by HIF-1
The PHD–VHL–HIF Axis in Hereditary Erythrocytosis
Failed Adaptation to Hypoxia in Ischemic Cardiovascular Disease
Co-opted Adaptation to Hypoxia in Cancer
Maladaptive Responses to Hypoxia in Pulmonary Hypertension
Evolutionary Adaptation of Tibetans to High Altitude
Conclusions
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น