วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,256. ระดับ LDL ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

ระดับ LDL ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

อาจจะสงสัยว่าการควบคุมระดับ LDL ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานจะเอาที่เท่าไร
ซึ่งในแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554 เขียนไว้ว่าในผู้ป่วยเบาหวานจะควบคุมระดับ LDL ให้ต่ำกว่า 100 มก./ดล. แต่ถ้าเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองมาแล้วควรจะควบคุมระดับ LDL ให้ต่ำกว่า 70 มก./ดล. ซึ่งเป็นการป้องกันระดับทุติยภูมิ(Secondary prevention)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น