วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,257. Aortic stenosis management

Aortic stenosis management
(American Family Physician)

เมื่อตรวจพบผู้ป่วยมีลิ้นหัวใจเอออร์ต้าตีบรุนแรงจะมีขั้นตอนในการรักษาดังนี้

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

การแบ่งระดับความรุนแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น