วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,288. Left posterior hemiblock

สืบเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้(Left anteterior hemiblock)

Left posterior hemiblock(LPHB) อาจเรียกว่า Left posterior fascicular block (LPFB) จะมีลักษณะค่าเฉลี่ยของ frontal plane axis  >90° โดยไม่มีสาเหตุอื่นของ right axis deviation ภาวะนี้พบไม่บ่อย ซึ่งอาจมีพยาธิสภาพของเส้นเลือด RCA หรือ LAD
เนื่องจากส่วนต้นของ left posterior fascicle เลี้ยงโดยเส้นเลือดที่เลี้ยง AV node ซึ่งมักเป็น RCA และในบางครั้งอาจเป็น LAD
การวินิจฉัย
โดยการดู EKG เดิม จะพบว่ามี frontal QRS axis ไปทางขวาและไม่มีสาเหตุอื่นของ  right axis deviation เช่น right ventricular hypertrophy และการเคยมี lateral myocardial ขาดเลือดมาก่อน
-QRS axis of 100 to 180 degrees
-QRS duration 80-100 msec (usually normal or slightly widened qRS complex)
-Deep S in lead I and aVL (rS in I and aVL)
-qR in II, III, and aVF


Ref: http://wikidoc.org/index.php/Left_posterior_hemiblock

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น