วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,282. Lipid control in cerebrovascular disaese

ชาย 71 ปี เป็นเส้นเลือดสมองอุดตันเมื่อ 5 ปีก่อน ยังมีอ่อนแรงซีกซ้าย วันนี้ผลตรวจไขมันในเลือดพบว่า Chol 221, TG 199, HDL 31, LDL 150 ควรจะลดระดับไขมันเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่เท่าไร? ด้วยเหตุผลใด?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองแล้ว จึงต้องให้การป้องกันแบบทุติยภูมิ ควรมีเป้าหมายให้ LDL น้อยกว่า 70
-ระดับไตรกลีเซอไรด์ควรต่ำกว่า 150 มก./ดล.
-ระดับ เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล: ผู้ชาย มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มก./ดล.
ผู้หญิงมากกว่าหรือเท่ากับ 50 มก./ดล.

-หากมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดร่วมด้วยโดยอยู่ระหว่าง 200-499 ให้ใช้ระดับ non-HDL-C แทน ระดับ non-HDL คือค่า total cholesterol ลบด้วย HDL-C  โดยมีเป้าหมายให้ non-HDL-C น้อยกว่า 130 มก/ดล
-ถ้าระดับ non-HDL-C ในเลือดยังสูงกว่าเป้าหมายในขณะได้ยา statin ขนาดสูง พิจารณ ให้ยากลุ่มfibrate หรือ niacin ร่วมด้วย
-ในกรณีระดับ triglyceride ในเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 500 มก./ดล. ให้พิจารณาเริ่มยา
กลุ่ม fibrateหรือ niacin ก่อนยากลุ่ม statin

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18/8/54 14:33

    Dyslipidemia ในผู้ป่วย stroke ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเทียบเท่า ควรรักษาระดับไขมัน LDL<100,Chol <200,TG<150,HDL>40
    reference : Clinical practice guiline 2010

    ตอบลบ