วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,291. Mixed or restrictive lung disaese

หญิง 42 ปี เหนื่อยง่ายเรื้อรัง ผลตรวจ Spirometry เป็นดังนี้ FVC 65.6 % predict, FEV1 70.6 % predict, FEV1/FVC = 123 % predict จะแปลผลการตรวจว่าอย่างไรครับ?

ถ้าดูจากแผนภาพด้านล่างจะพบว่ผลตรวจเข้าได้กับ Mixed หรือ restrictive lung disaeseอ้างอิง จากแนวทางการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์
Guidelines for Pulmonary Function Tests Spirometry
โดย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น