วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,266. การให้แอสไพรินในผู้ป่วยแน่นหน้าอกกระทันหัน

การให้แอสไพรินในผู้ป่วยแน่นหน้าอกกระทันหัน

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010 ได้เขียนไว้ว่า
ผู้ทำการปฐมพยาบาลควรแจ้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อพบผู้ป่วยแน่นหน้าอก ขณะที่รอรถพยาบาลมารับควรแนะนำให้ผู้ป่วยเคี้ยวยาแอสไพริน (ชนิดเม็ด ไม่เคลือบ) ขนาดของผู้ใหญ่ 1 เม็ด หรือขนาดของเด็ก 2 เม็ด หากผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน และไม่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารก่อนหน้านี้ไม่นาน
เหตุผล: แอสไพรินเป็นยาที่มีประโยชน์ ต่อผู้ป่วยที่แน่นหน้าอกจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งอาการแน่นหน้าอกนั้น ต่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ก็ยังบอกได้ยาก ว่าอาการเกิดจากหัวใจหรือไม่ ซึ่งการให้แอสไพรินนั้นไม่ควรทำให้การแจ้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินล่าช้าไป


Ref: สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010
http://www.thaicpr.com/sites/default/files/guidelineHL-ver2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น