วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,242. แนวทางการรักษาภาวะ diabetic ketoacidosis ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น

แนวทางการรักษาภาวะ diabetic ketoacidosis ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
(Management guideline for diabetic ketoacidosis of childhood and adolescence)
ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยLink download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น