วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,247. Digoxin loading dose

Digoxin loading dose

ในกรณีที่พบผู้ป่วยเป็น atrial fibrillation หรือ flutter การให้ยา digoxin ซึ่งจะทำงานดีที่สุดเมื่อให้ในขนาดสูง คือการให้แบบ initial loading dose (rapidly digitalisation) โดย
ขนาดของยาต้องถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ตามอายุ lean body weight และการทำงานของไต ขนาดยาที่แนะนำไว้เป็นแนวทางสำหรับการใช้ขณะเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 10 ปี
การให้ยาขนาดสูงอย่างรวดเร็วโดยการรับประทาน (Rapid oral loading)
ให้ 15 mcg/kg (lean body weight) ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 750 – 1,500 ไมโครกรัม ในเวลา 24 ชม.
ในกรณีที่ความเร่งด่วนลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะพิษมากขึ้น เช่น ผู้สูงอายุ ควรให้ oral loading dose โดยแบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง และประเมินผลทางคลินิกก่อนให้ยาเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง ถ้าอัตราการเต้นหัวใจยังไม่ลดลงตามเกณฑ์ อาจเพิ่มขนาดอีก 5 mcg/kg โดยไม่มีอาการและอาการแสดงการเกิดพิษ และถ้าอัตราการเต้นหัวใจยังไม่ลงอีกต้องเปลี่ยนยา
การให้ยาอย่างช้าโดยการรับประทาน (Slow oral loading)
ให้ขนาด 250-750 ไมโครกรัม ต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตามด้วยขนาดยาต่อเนื่อง (maintenance dose) ที่เหมาะสม ควรเห็นผลทางคลินิกภายใน 1 สัปดาห์
 -มีน้อยรายที่ผู้ป่วย atrial fibrillation หรือ flutter ที่ต้องให้ emergency digitalisation ทางหลอดเลือดดำ ขนาดคือ 0.75-1 mg ในเวลาอย่างน้อย 2 ชม, แล้วคงขนาดยาต่อเนื่อง (maintenance dose) เป็นยารับประทานในวันต่อไป
 -ในผู้ป่วย Heart failure (โดย EKG เป็น sinus rhythm) ควรให้ขนาด 62.5-125 mcg โดยการรับประทานวันละครั้งไม่จำเป็นต้องให้ loading dose
หมายเหตุ – การเลือกใช้ยาอย่างรวดเร็วหรืออย่างช้าขึ้นกับอาการของผู้ป่วยและความเร่งด่วนของสภาวะต่าง ๆ
สำหรับผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีการทำงานของไตเสื่อมลง และมี lean body mass ต่ำจะมีผลต่อ pharmacokinetics ของดิจ็อกซิน จนสามารถทำให้ระดับดิจ็อกซินในซีรั่มสูงขึ้นพร้อมกับการเกิดพิษที่เกี่ยวข้องได้ค่อนข้างง่าย ถ้าไม่ลดขนาดยาลงให้ต่ำกว่าขนาดของผู้ป่วยที่ไม่สูงอายุควรตรวจสอบระดับ ดิจ็อกซินในซีรั่มเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงภาวะโปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำ

การคิด ขนาดยาต่อเนื่อง (maintenance dose)

Ref:
http://www.patient.co.uk/doctor/Digoxin-and-the-Cardiac-Glycosides.htm
http://www.thairx.com/dmdrug.asp?did=lnxt1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น